Publicerad

Äntligen fysiskt möte

I måndags hade vi första fysiska gruppmötet på länge och vi passade även på att kolla alla gjorda byggnationer på Hedensborg i Larv. Det är positivt att vi ser ett slut på de tvingade digitala mötenas tid och att vi fortsättningsvis kanske kan variera mötesform. Den sociala biten av att träffas ska inte underskattas. Nu fortsätter vi det politiska arbetet och ser fram emot valåret nästa år!