Publicerad

Äntligen fysiskt möte

I måndags hade vi första fysiska gruppmötet på länge och vi passade även på att kolla alla gjorda byggnationer på Hedensborg i Larv. Det är positivt att vi ser ett slut på de tvingade digitala mötenas tid och att vi fortsättningsvis kanske kan variera mötesform. Den sociala biten av att träffas ska inte underskattas. Nu fortsätter vi det politiska arbetet och ser fram emot valåret nästa år!

Publicerad

NLT 2021-05-31 Svar till Maritha Jacobson

Vårt svar till Maritha Jacobsen som publicerats i NLT angående hur vi kan rösta för ett yrkande om levande landsbygd. Frågeställaren kan ha misstolkat motionen intention och att istället kommunen ska kunna hjälpa till att få fler bostäder i kommunen.

Intressant att du nämner oss speciellt i din insändare angående Vänsterpartiets motion om att utreda hur Vara kommun kan bidra med att göra bostäder på landsbygden tillgängliga för uthyrning till hyresgäster som vill bo på landet och bidra till en levande landsbygd. Det var alla partier förutom minoritetsstyret som röstade för detta tilläggsyrkande. Liberalerna var inte representerade.

Kommunen ska kunna hjälpa de som behöver hjälp för att hyra ut bostäder på landsbygden. Detta tycker vi är bättre än att husen står öde och obebodda. I detta finns det ingen som ska tvinga någon. Får man inte ta emot hjälp och ändå ha sin frihet? Marknaden kan behöva en extra stöttning i denna frågan då de aktuella fastigheterna är i privat ägo så att de åter kommer in på bostadsmarknaden. Vi har ett behov av fler bostäder inom kommunen och stödjer förslag som kan bidra med en lösning av vårt gemensamma problem oavsett avsändare.  

Vad i detta som du tycker är obegripligt förstår vi inte men likt minoritetsstyret så är kanske avsändaren viktigare än budskapet. Detta är något som vi är starkt emot och visar det också. Minoritetsstyret säger att de är lyhörda, men tyvärr är detta något de sällan visar.

HVKBs fullmäktigegrupp
Susanne Lundgren, Hans Lundmark, Mattias Andersson, Carl Hellqvist, Camille Maamari

Publicerad

NLT och Knallebladet 2021-04-14

En insändare publicerad i NLT samt Knallebladet idag från våra representanter i kommunfullmäktige där vi frågor hur Centerpartiet agerar/röstar i de politiska församlingarna då de själva skriver att de vill annorlunda.

Hur agerar Centerpartiet i Vara?

Nyligen fick många hushåll en halvtidsrapport från Centerpartiet i Vara hem i brevlådan där de förtydligar vad de har gjort och vad de vill göra. Under punkten bostadsförsörjning vill de: ”Se till att det byggs i kommunens andra tätorter och möjliggöra ett attraktivt boende på landsbygden” slut citat. Från HVKB sida yrkade vi på senaste fullmäktige under ärende om nya riktlinjer för bostadsförsörjning 2020-2024 om att det kommunala bostadsbolaget Vara Bostäder AB har ett särskilt uppdrag att bygga i alla kommunens tätorter. Detta yrkande röstade ledande delar av Centerpartiet emot och således emot sin egna utgivna halvtidsrapport.

Angående utbildning har nu Centerpartiet satsat på skolbyggnader i Tråvad och Larv och att de vill värna mindre skolor. Renoveringsbehovet på dessa skolor har funnits som ett ärende i över tio år men först efter HVKB intåg och med dess stöd av allmänheten har de nu beslutat detta. Under tiden har behov identifierat på alla skolor i Vara tätort som också renoverats. De andra skolornas renoveringsbehov har under Centerpartiets medinflytande lagts på framtiden men nu är det enligt egen utsago deras förtjänst.

HVKBs fullmäktigegrupp
Susanne Lundgren,
Hasse Lundmark,
Mattias Andersson,
Carl Hellqvist

Publicerad

Medlemsbrev 2021

Hej allesamman och välkomna till ett nytt år med HVKB

Det är dags att summera det gångna året och blicka framåt mot 2021. 2020 kommer att gå till historien som året då coronapandemin slog till och förlamade världen på ett sätt som vi inte kunnat föreställa oss. Många av våra äldre som drabbades av influensan blev svårt sjuka och avled trots stora insatser från sjukvården. Restriktioner som infördes påverkade oss alla i olika grad, värst drabbad har besöksnäringen blivit, med tomma hotell och begränsat öppethållande på restauranger. Kultur och fritidssektorn har också tvingats stänga ner, Vara Konserthus stängde i mars och är fortfarande stängt för publik.

Det politiska livet i vår kommun har också påverkats genom att många möten har hållits digitalt, den styrande minoriteten ville begränsa antalet ledamöter som fick delta. Kommunallagen är tydlig på denna punkt, man får inte ändra i den politiska organisationen under pågående mandatperiod och politikens olika beslutsorgan är därför undantagna från restriktionerna. Vi ställde därför inte upp på att reducera antalet ledamöter i kommunens olika församlingar.

När vi går in i 2021 håller pandemin fortfarande oss i ett järngrepp men vi får hoppas att vi med hjälp av vaccin skall kunna återgå till en mer normal tillvaro så småningom. Vårt inträde på den politiska arenan i Vara kommun har inneburit en vitalisering av det politiska livet. Vårt engagemang för en bättre skola och att hela kommunen skall utvecklas har flyttat fokus från ”Sprintenprojektet” till kommunens huvuduppgifter skolan, vården och omsorgen och att vi skapar så likvärdiga förutsättningar som möjligt för alla i vår kommun.

Hela Vara Kommuns Bästa behövs i Vara kommun för att demokratin skall vara levande och att hela kommunen skall utvecklas, Din röst och Ditt engagemang är viktigt, antingen Du som medlem är förtroendevald eller föredrar att stödja partiet genom medlemskapet. Medlemsavgiften är 100 kronor och kan erläggas genom att swisha till nummer 123 621 46 88 eller erläggas kontant till vår kassör Carl Hellqvist.

Årsmötet kommer att hållas i slutet av mars, p.g.a. gällande restriktioner återkommer vi med tid, plats och former för mötet.

Vara den 20 januari 2021
Mikael Lidén
Ordförande

Publicerad

NLT Fria ord 2020-10-19

Ytterligare en insändare från vår representant Camille Maamari som är ordinarie ledamot i Bildningsnämnden och reagerar på bildningsnämndens återkommande budgetunderskott och att skolan måste prioriteras.

Skolan lyfter Vara kommun!
Sparbeting och överskott på samma gång är förkortning av delårsrapport enligt kommunstyrelsens ordförande Gabriela Bosnjakovic i NLT 2020-10-12.   Det som jag reagerar på är att hon är stolt över att det beror delvis på att man har gjort ett jättearbete ute i nämnderna men ändå går nämnderna mot ett underskott år efter år. Har vi hittat orsaken? Nej. Endast spara, spara eller nedskärning är det som man hör. Förra året drog vi i bildningsnämnden ner på 23 tjänster för att minska underskottet. Besparingen som KSO är glad för syns tydligt i studieresultatet. I augusti i år började Alléskolan terminen stökigt på gränsen till kaos och delvis utan lärare och vi kräver att skolledning med hjälp av verksamhetschef och ekonomiansvarig ska lösa problemen. Andra skolor som inte ligger långt från Alléskolan behöver också mer resurser men svaren de får är att ni måste klara er och hålla budgeten. I och för sig är det rätt men har vi budgeterat tillräckligt? Svaret är nej på grund att underskottet är tydligt år efter år efter återkommande sparbeting. Att hjälpa skolan och budgetera rätt är svårt men när det gäller andra verksamheter är kommunens plånboken mer öppen. Det här är orättvist. Sanningen bakom att bildningsnämnden går mot underskott beror på att vi budgeterar för lite. Skolan måste prioriteras. Att investera rätt i skolorna är att rädda många från utanförskap och samtidigt bygga ett fint samhälle med en bra framtid. Skolan är en investering och inte en kostnad.  

Ledamot Bildningsnämnden
Camille Maamari 
HVKB