Publicerad den

NLT 2021-05-31 Svar till Maritha Jacobson

Vårt svar till Maritha Jacobsen som publicerats i NLT angående hur vi kan rösta för ett yrkande om levande landsbygd. Frågeställaren kan ha misstolkat motionen intention och att istället kommunen ska kunna hjälpa till att få fler bostäder i kommunen.

Intressant att du nämner oss speciellt i din insändare angående Vänsterpartiets motion om att utreda hur Vara kommun kan bidra med att göra bostäder på landsbygden tillgängliga för uthyrning till hyresgäster som vill bo på landet och bidra till en levande landsbygd. Det var alla partier förutom minoritetsstyret som röstade för detta tilläggsyrkande. Liberalerna var inte representerade.

Kommunen ska kunna hjälpa de som behöver hjälp för att hyra ut bostäder på landsbygden. Detta tycker vi är bättre än att husen står öde och obebodda. I detta finns det ingen som ska tvinga någon. Får man inte ta emot hjälp och ändå ha sin frihet? Marknaden kan behöva en extra stöttning i denna frågan då de aktuella fastigheterna är i privat ägo så att de åter kommer in på bostadsmarknaden. Vi har ett behov av fler bostäder inom kommunen och stödjer förslag som kan bidra med en lösning av vårt gemensamma problem oavsett avsändare.  

Vad i detta som du tycker är obegripligt förstår vi inte men likt minoritetsstyret så är kanske avsändaren viktigare än budskapet. Detta är något som vi är starkt emot och visar det också. Minoritetsstyret säger att de är lyhörda, men tyvärr är detta något de sällan visar.

HVKBs fullmäktigegrupp
Susanne Lundgren, Hans Lundmark, Mattias Andersson, Carl Hellqvist, Camille Maamari