Publicerad

Hej allesamman!

Året 2021 närmar sig sitt slut och det är dags att summera året som gått och blicka fram mot det nya året 2022 som också är valår.

Den pågående pandemin har fortsatt att sätta sin prägel på både samhälle och privatliv. Kommunen har på ett bra sätt lyckats skydda våra äldre som är en särskilt utsatt grupp. Mycket av det politiska arbetet har skett på digitala plattformar med de begränsningar det innebär för den politiska diskussionen och demokratin.

Innan coronapandemin drabbade oss, togs beslut om att bygga en ny skola i Tråvad och renovera skolan i Larv. Beslutet togs efter en intensiv diskussion om skolornas framtid där vi spelade en avgörande roll då det fanns flera som ifrågasatte skolornas existens. Vi kan nu glädjas åt att skolan i Tråvad snart är klar och att renoveringen av Larvs skola startar under 2022. Renovering av Alléskolan och Nästegårdsskolan har också påbörjats, behoven har funnits länge men fått vänta bl.a. på grund av de stora investeringarna i Sprintenprojektet.

Pandemin har också påverkat besöksnäringen kraftigt, hotellbranschen har drabbats särskilt hårt på grund av de restriktioner som funnits. Stora delar av året har verksamheten vid Vara Konserthus legat nere eller fått bedrivas med begränsningar, ekonomiskt har konserthuset klarat sig bra, mycket tack vare extra bidrag från regionen. I skrivande stund är en ny variant av viruset på väg i en ny våg med nya restriktioner vi får hoppas det är den sista som kräver begränsningar i det dagliga livet.

2022 är valår, den gångna mandatperioden har visat att vi inom HVKB behövs. I början av mandatperioden möttes vi av skepsis och i något fall av ren fientlighet av våra fullmäktigekamrater, efter hand har denna attityd förändrats och vi har idag en bra dialog med dom flesta av fullmäktiges partier. Vårt fokus är den egna kommunen och att arbeta för att hela kommunen skall leva och utvecklas.

Förskola och skolans verksamhet är den viktigaste utvecklingskraften inom den kommunala verksamheten. En bra skola och goda studieresultat är grunden för en positiv utveckling i kommunen, vi kommer därför fortsätta prioritera skolan den kommande mandatperioden.

Avslutningsvis vill jag tacka för allt engagemang och allt stöd vi fått under det gångna året och önskar alla en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR.

Med vänliga hälsningar
Mikael Lidén
Ordförande HVKB