Våra förtroendevalda 2018-2022

Mattias Andersson

Kommunfullmäktige (ord)
Kommunstyrelsen (ord)
Krisledningsnämnd (ord)
Skaraborgs kommunalförbunds förbundsfullmäktige (ers)
Stiftelsen Torsgårdshallen (ledamot)

Susanne Lundgren

Kommunfullmäktige (ord)
Socialnämnden (ord)
Valberedning (ers)
Överförmyndarnämnd (ers)
Donationsstiftelser (ord)

Hasse Lundmark

Kommunfullmäktige (ord)
Donationsstiftelser (ers)
God man vid lantmäteriförättningar

Carl Hellqvist

Kommunfullmäktige (ord)
Kommunstyrelsen (ers)
Krisledningsnämnd (ers)
Valberedning (ord)
Vara Koncern AB

Sabina Karlsson

Kommunfullmäktige (ers)
Huvudman Sparbanksstiftelsen Skaraborg

Camille Maamari

Kommunfullmäktige (ers)
Bildningsnämnden (ord)

Mikael Karlsson

Teknisk nämnd (ers)

Teresa Kalisky

Valnämnden (ers)
Miljö- och byggnadsnämnd (ers)
Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden (ombud)

Anders Ekdén

Revisor