Publicerad den

2018-08-22 Knallebladet

Vad vill Centerpartiet i Vara?

I tidningen Skaraborgsbygden den 23 mars 2018 intervjuas Louise Grabo, som står på andra plats på centerpartiets valsedel för Vara kommun. Louise säger ”Våra skattepengar ska gå till rätt saker, det är det jag tror människor är missnöjda med i dagens samhälle. Vi har så höga skatter och så ser man att pengar går till rent slöseri. Hur kan kommuner lägga så mycket pengar på stora kulturprojekt? När de har skolor som inte ens blivit renoverade. Jag tycker det är upp till medborgarna själva att hålla på med kultur och finansiera det. Skattepengar ska gå till det mest nödvändiga. Till äldreomsorg, skola, barnomsorg och sådana saker. Det är upp till marknaden om människor vill gå på teater och opera. Då kommer de att betala för det ändå. Ge möjligheter för människor att skapa kultur själva och stötta föreningslivet.”

Frågan om hur Vara kommun kan lägga så mycket pengar på stora kulturprojekt, när vi har skolor som inte är renoverade, är precis den fråga som ’Hela Vara kommuns bästa’ driver. Är centerns kandidat Louise Grabo medveten om att hennes parti i högsta grad varit delaktiga i de beslut om satsningar på dyra kulturprojekt som fattats i Varas kommunfullmäktige? I beslut fattade av S, C och V gemensamt, där oppositionen ifrågasatt rimligheten eller reserverat sig mot besluten? Om centern hade följt den linje som Louise ger uttryck för, så hade inte besluten om Sprinten-projektet gått igenom. Centerns vice ordförande i kommunstyrelsen, Elof Jonsson, har förespråkat satsningen om 165 miljoner kr på Sprinten-projektet och inte velat ha någon diskussion. Ett slående exempel på det fick vi när undertecknad var med och skrev en debattartikel där Sprinten-projektet ifrågasattes. Det svar som först kom i Nya Lidköpingstidningen var undertecknat av två tjänstemän i kommunen.

Om man ska följa Louise resonemang, så skulle Vara kommun inte finansiera konserthusets verksamhet med några skattepengar alls. I kommunens driftbudget så har konserthuset tidigare fått runt 10 miljoner kr per år, något som med centerns godkännande ökats till ca 14 miljoner kr per år, för att täcka ökade hyreskostnader efter utbyggnaden av en ny scen. För en verksamhet som pågått sedan 2005 borde kostnaderna för kommunen (ägaren) snarare minska över tid, då verksamheten kan förväntas bli mer effektiv och självfinansierande över tid. I Vara går utvecklingen åt motsatt håll med ett konserthus som blir mer krävande, både ekonomiskt och sett till vilket intrång de gör på gymnasiets lokaler.

Louise, du är varmt välkommen till Hela Vara kommuns bästa! För de väljare som tänker rösta på centern, gäller att försäkra sig om vilken linje som partiet avser att föra efter valet.

För Hela Vara Kommuns Bästa,
Mattias Andersson