Publicerad

2018-08-22 Knallebladet

Skolan lyfter Vara Kommun

Vårt mål under den kommande mandatperioden är att det måste ske en klar förändring för våra skolor i Vara kommun. Den nya bildningsnämndens ledamöter måste sätta sig och gå till botten med allt som gäller Vara kommuns skolors framtid. Allt från byggnader, arbetsmiljö, resurser, rektorer, lärare och övrig personal samt sätta igång med alla medel som behövs för att lyfta upp skolan till toppen. Kommunens uppgift är att satsa hårt på kärnverksamheten och skolan är helt klart en av de viktigaste verksamheterna. Våra barn förtjänar bra arbetsmiljö och en hög utbildningskvalité. Det är viktigt att det finns extra resurser till elever som behöver stöd, det bör göras i ett tidigt stadium. Samhället kommer att få tillbaka varje krona när en elev lyckas med sin utbildning och får ett arbete. Är skolans personal nöjda med sin arbetsmiljö och stannar kvar på sina tjänster, så gynnas alla.

Att det finns resurser har dagens styrande redan visat, då Vara kommun finansierat och byggt en privat friskola för drygt 50 miljoner kronor. Samtidigt kräver de att bildningsnämnden skall spara och gneta.

Vi måste renovera och underhålla skolorna i tid innan vi får anmärkningar eller hot om att tvingas stänga skolor – som Arbetsmiljöverket har hotat att göra med Alléskolan på grund av otillräcklig ventilation. Alléskolan byggdes för ca 50 år sedan. Den är sliten och motsvarar i vissa fall inte dagens standard. Allébadet ät stängt och Alléhallen skall renoveras. Kommunfullmäktige har beslutat om ett bidrag till innebandyklubben för att bygga nytt vid Alléhallen. Ett beslut som överklagades. Det är många föreningar som har sin verksamhet i Alléhallen inklusive bowlingen. Vi anser att hela skolområdet vid Park- och Alléskolan måste rustas upp, både lokaler och den yttre miljön. I vissa delar kan det behövas nybyggnation.

Vi föreslår att kommunen gör en plan för upprustning av både lokaler och yttre miljö tillsammans med föreningar och hyresgäster som är berörda. När det gäller den yttre miljön  bör man även väga in säkerhet och skydd mot den skadegörelse som tyvärr förekommer.

Vi ska inte glömma att Nästegårdsskolan, Tråvad och Larvs skolor. Där finns det också ett stort renoveringsbehov som måste åtgärdas snarast. Vi vill att skattebetalarnas pengar bygger våra barns skolor.

Låt oss i Vara kommun bli det bästa exemplet i Sverige.

Skolorna utanför tätorten Vara fyller en viktig funktion för en levande landsbygd. Vi vill behålla alla skolor på de orter där de finns idag. Föräldrar skall inte behöva leva med oro för nedläggning för den närmaste skolan. Vilka signaler vi skickar till familjer som vill flytta till små kommuner är viktigt, att vi kan erbjuda unika småskolor som vi har i vår kommun. Skolans rykte lockar nya familjer som är trötta på storstadslivet.
Här skall vi kunna erbjuda ett bra liv med kvalité och samtidigt de bästa skolorna för våra barns framtid. Skolan i Vara kommun ska bli bäst och kommer att bli det viktigaste signumet för kommunen. Skolan lyfter hela Vara kommun.

Hela Vara kommuns bästa (HVKB)
Camille Maamari