Publicerad

2018-08-15 Knallebladet

Vi skall satsa på kärnverksamheten!! Så lyder budskapet inför valet hos partierna i Vara kommun inför det kommande valet, så lät det även inför valet 2014.

Vara kommuns stora projekt Sprinten, förbigås med tystnad, trots att den största delen av projektet återstår att bygga för att sedan fyllas med verksamhet och drivas. Efter många turer i de politiska labyrinterna lyckades man finansiera investeringen av ”Sparbanken Black box” genom att sälja namnet på byggnationen till Sparbanken. Att sälja namnet på en kommunal fastighet till ett företag torde vara en ganska unik åtgärd. Vilken fastighet står på tur nästa gång?

Vi inom Hela Vara kommuns bästa, kommer att satsa på kärnverksamheten om vi får förtroendet att vara med och leda kommunen efter det kommande valet.

Skolan och omsorgen av äldre och handikappade skall prioriteras.

Många skollokaler måste rustas upp och verksamheten utvecklas. Skolledningens och lärarnas möjligheter att forma och utveckla undervisningen är avgörande för ett bra studieresultat, därför måste skolan prioriteras framför spektakulära utvecklingsprojekt.

Inom äldreomsorgen är det två frågor som måste prioriteras, bostäder som är anpassade för de äldres behov och personalfrågorna.

Under 2000-talet har ett stort antal särskilda boende avvecklats med följden att de som behöver kommunens hjälp bor kvar i sina hem. Bostäder som många gånger är större än vad de som är äldre behöver och orkar sköta. Vi vill medverka till att det byggs bostäder anpassade för äldre, utredningar som gjorts på riksnivå visar också på ett ökat behov av särskilda boende då vi lever allt längre med ett större vårdbehov som följd.

Personalfrågorna inom hemtjänst och hemsjukvård måste uppmärksammas mer.

Rekrytering av personal och villkoren för de som arbetar inom den offentliga vården och omsorgen är en av våra viktigaste framtidsfrågor, långt viktigare än möjligheterna att gå på konsert eller arrangera konferenser. Arbetstider och scheman är idag utformade på ett sätt som någon annan arbetsgivare knappast skulle vilja föreslå, med delade turer och årsarbetstid.

En utvärdering av det nuvarande arbetstidssystemet bör göras med målet att få arbetstider som är mer likvärdiga de som gäller för andra på arbetsmarknaden.

Att prioritera skolan och vården innebär att andra områden måste komma i andra hand,        vi anser att skolans och vårdens frågor måste komma först, därefter får det ekonomiska utrymmet avgöra vilka andra projekt som är möjliga att genomföra.

Hela Vara kommuns bästa

Mattias Andersson
Susanne Lundgren
Hasse Lundmark
Carl Hellqvist
Mikael Lidén