Publicerad

2018-06-04 NLT Debatt

Vara konserthus – vara eller inte vara?

Jag förstår efter att lyssnat på kommunfullmäktige från början av maj att Vara Konserthus ligger Centerpartiet väldigt nära om hjärtat och att det är ni inom majoriteten som är den drivande parten för att få till stånd en ökad investering. Inget parti har någon önskan om att avveckla denna tidigare investering som det kan låta på er i Centerpartiet. Det som flera andra partier inklusive oss önskar är att kraven på bolaget måste bli anpassade så att det kommunala driftsbidraget på sikt kan minska i omfattning. Under de 15 år som konserthuset existerat så har kommunen lämnat denna verksamhet kommunalt driftsbidrag i storleksordningen 150mkr.

Varje invånare i Vara kommun betalade under 2017 indirekt 906kr enbart till Vara Konserthus AB genom skattemedel till vår kommun och denna kostnad kommer under 2018 att gå långt över tusenlappen. Lägg då till att regionen lämnar ett dubbelt så stort bidrag till Vara konserthus AB som kommunen. Under 2017 så har Vara kommun eller kommunens andra bolag köpt varor och tjänster av Vara konserthus AB för över 2,3mkr och till detta kommer det kommunala bidraget som för 2017 var över 12mkr. Lägger man till det utökade driftbidraget om 2mkr från och med 2018 så lägger kommunen in mer pengar i Vara konserthus AB än vad de arbetar in i egen nettoomsättning!

Styrelsen för Vara konserthus där delar av majoriteten är representerade skriver i sin egen affärsplan från december 2017 att hot mot verksamheten är ökade produktions- och driftkostnader, ökade hyreskostnader, finansiering av tekniska investeringar och finansiering av face-lift. Alla dessa hot är nu aktiva men ändå lyckas man i april 2018 få till en framtida budget där man klarar av dessa hot men nu även klarar av att finansiera ett lån på 22mkr. I affärsplanen aviseras också att ytskikt, möbler och inventarier behöver förnyas i de redan existerande publika delarna av konserthuset och att fastighetsägaren förväntas ta kostnaden för fast installerad fastighetsutrustning.

Är styrelsens budgeten verkligen rimlig ställer jag mig frågande till då intäkterna för arrangemang och restaurang skall öka med 60% från 2017 till 2020. Man kan då börja fundera på vad som ej varit möjligt att genomföra under de första 15 åren av drift som redan varit.

På nämnda kommunfullmäktige framförde majoriteten att de ökade kostnaderna för lånet och investeringen inte blir Vara kommuns kostnader då dessa ska finansieras av Vara konserthus AB genom ökade biljettintäkter. För 2017 är de totala intäkterna för konserthusets egna arrangemang i konserthuset 7,2mkr. Majoriteten säger att ökningen av biljettförsäljningen skall bekosta de ökande ej redan finansierade driftskostnaderna om 3,2mkr samt den ökande biljettförsäljningens ökade kostnader.

Jag vill få ett klargörande från majoriteten i form av Socialdemokraterna i allmänhet och Centerpartiet i synnerhet:
Vilken ekonomisk risk är ni villiga att utsätta oss skattebetalare i Vara kommun för genom att driva Vara konserthus AB i er nuvarande och framtida planerade omfattning?

Carl Hellqvist
Hela Vara Kommuns Bästa