Publicerad den

2018-05-16 NLT Debatt

Slutet på början eller början på slutet?

Så har då majoriteten i Vara kommunfullmäktige sagt ja till ytterligare 22 miljoner till ”Sprintenprojektet”, a never ending story, som Peter Jonsson M så träffande beskrev ärendet.

Den här gången genom ett lån på 22 milj. från kommunen till Konserthuset AB och hävdar att det inte kommer att leda till ökade kostnader för kommunen eftersom det är ett lån. Kreativiteten är stor när det gäller att hitta argument för ”det svarta eländet” som Solweig Andersson MP kallade den blivande konsert/eventlokalen.

Allmänhetens kunskap om projekt Sprinten varierar, ofta möter man frågan: vad är Sprinten?  Att det är en konsert och konferensanläggning framgår inte direkt av namnet. Blackbox, som nu är aktuellt att finansiera är bara en del av detta omfattande projekt.

Projekt Sprinten omfattar, enligt projektplanen, 8 delprojekt, delprojekt 1- utveckling av Lagmansgymnasiet, delprojekt 2 – utveckling av konserthuset (innehåller bl.a.black-box), delprojekt 3 – gymnasial friskola ( AMB är beslutad och under byggnation) delprojekt 4 – yrkeshögskoleutbildningar, delprojekt 5 – hotell, delprojekt 6 – restaurang, delprojekt 7 – vuxenutbildningar och delprojekt 8 – bostäder, alla projekten mer eller mindre beroende av och kopplade till varann, från början kostnadsberäknat till ca 250 milj. En kostnadsberäkning som redan spruckit. Vad som blir kvar av Lagmansgymnasiet  i slutändan känns väldigt osäkert och kulturskolans lokaler är redan bortprioriterade.

Vi inom Hela Vara kommuns bästa anser att det inte finns marknad eller ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet i Vara kommun.

Vara kommun riskerar att tvingas in i en situation där kommunen måste fortsätta investera i projekt som kommer kräva årliga subventioner och tränga undan utrymmet för det som är kommunens huvuduppgift – skolan, vården och omsorgen om äldre och handikappade. Vi har en fin och uppskattad verksamhet i konserthuset och Lagmansgymnasiet som börjar återhämta sig efter nedläggningshotet behöver arbetsro för att kunna utveckla sin verksamhet.

Vi vädjar därför till socialdemokraterna och centern, lägg prestigen åt sidan och pröva frågan på nytt.

Mikael Lidén
Ordförande
Hela Vara kommuns bästa