Publicerad

2018-06-15 NLT Debatt

Svar på debattartikel som publicerades 2018-06-08 i NLT av Elof Jonsson och Fredrik Nelander.

Nej, nej, nej Elof och Fredrik!
Nej, Elof Jonsson (C) och Fredrik Nelander (S), jag undrade inte alls angående er ståndpunkt i frågan om Vara konserthus utbyggnad denna bör vara självklar då det är ni som driver detta omdömeslösa projekt. Min fråga var ”Vilken ekonomisk risk är ni villiga att utsätta oss skattebetalare i Vara kommun för genom att driva Vara konserthus AB i er nuvarande och framtida planerade omfattning?”. Denna fråga lämnas helt obesvarad.

Nej, Elof och Fredrik, jag är inte medlem i något missnöjesparti som ni påtalar med en nedsättande ton, både mot mig och mot vårt nystartade parti. Vi finns och kom till för att många vill få till en förändring i hanteringen av våra gemensamma resurser. Detta gör oss inte negativa bara för att vi inte tycker som er. Vi vill exempelvis att det satsas på våra skolor i Tråvad, Larv och Kvänum och det är först nu efter snart åtta år i styrande position som ni har börjat fatta beslut om att skolorna här också behöver åtgärdas. Ni vill tro – likt en lottospelare – medan vi i Hela Vara Kommuns Bästa vill skapa en positiv framtid i hela Vara kommun.

Nej, nej, nej Elof och Fredrik, totalsiffrorna ni anger för konserthusets intäkter stämmer inte med varken bolagets årsredovisning eller bolagets egna interna redovisning. Att återge dessa siffror på detta sätt är direkt felaktigt och missvisande och skall inte utföras av två ledande politiker. Att summera är inte för mycket begärt, men inte ens det stämmer i era siffror, så snälla gör om och gör rätt denna gång om ni har några siffror att presentera som passar sitt syfte.

Carl Hellqvist
Hela Vara Kommuns Bästa