Publicerad

Motion om enskilda avlopp

HVKB har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att förbättra samarbetet med fastighetsägare vid kommunens tillsyn av enskilda avlopp. Motionen kommer att tas upp i fullmäktige efter sommaren för att besluta om beredning (dvs hur frågorna ska utredas före ett beslut kan tas om förslagen i motionen). Här är motionen i sin helhet samt en artikel i NLT.