Publicerad den

Motion om enskilda avlopp

HVKB har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att förbättra samarbetet med fastighetsägare vid kommunens tillsyn av enskilda avlopp. Motionen kommer att tas upp i fullmäktige efter sommaren för att besluta om beredning (dvs hur frågorna ska utredas före ett beslut kan tas om förslagen i motionen). Här är motionen i sin helhet samt en artikel i NLT.