Publicerad

NLT 2020-09-23

Insändare från vår representant Camille Maamari som är ordinarie ledamot i Bildningsnämnden och som gratulerar Tråvad skola till nybyggnationen av nya skollokaler som man väntat och jobbat länge med.

Skolan lyfter Vara kommun!
Stort grattis till skolan i Tråvad och till alla som kämpat för skolan under nästan 13 år med återkommande hot om nedläggning. Efter alla turer lyckades ni att komma till målet med byggstart av en ny skola.

När vi i HVKB kom med i politiken var skolorna som finns i hela kommunen ett mycket viktigt område. Vi ville stoppa den oro som fanns hos invånarna för sina skolor som var hotade av nedläggning efter konceptet centralisering. Allt för att försöka spara pengar utan att ta hänsyn till bygdens nytta eller det viktigaste tecknet för en levande bygd. 

Vi i HVKB kämpar och jobbar hårt för våra mål och ser nu i efterhand hur det kommer andra politiker för att ta åt sig äran och klappar sig på bröstet. I vår verklighet har de motarbetat skolbyggnation i flera år och det så sent som i våras.

Tack till alla i föräldraföreningen och företagarna som jobbat hårt för bygdens bästa.