Publicerad

NLT 2020-05-29

Insändare från vår ordförande i HVKB angående kommunens bolag aktuella försäljning av hyresfastigheter i Kvänum.

Vara bostäders fastighetsaffärer
I pressinformation från Vara kommun och i NLT kunde vi häromdagen läsa att kommunens bostadsbolag sålt 93 lägenheter i Kvänum. Kommunens egna fastighetsmagnater, moderaterna Lars Gezelius och Jan-Erik Wallin förklarade att man var mycket nöjda med den snabba affären. De förklarade också att de avsåg att köpa kommunens servicelägenheter som ett led i att utveckla bolaget.
Vad Wallin och Gezelius inte nämner är att i både bolagsordning och ägardirektiv står att innan bolaget får fatta några beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt skall kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning. En försäljning på 50 miljoner och att köpa servicelägenheter uppfyller båda kriterierna som står i ägardirektiv och bolagsordning. Detta känner tidigare kommunalrådet Jan-Erik Wallin säkert till, men verkar ha strategin att ”skjuta först och fråga sen”.
En annan viktig fråga vid försäljningar av allmän egendom är hur de sker och vilka som ges möjlighet att delta i budgivningen. För att undvika spekulationer om otillåtet gynnande av enskild och icke ändamålsenlig användning av kommunala medel och tillgångar bör försäljningar ske offentligt och genom budgivning där alla har möjlighet att delta.
Ledningen för Vara bostäder har i den här affären visat prov på en så utmanande nonchalans mot både ägardirektiv och bolagsordning att både kommunfullmäktige och revisorer borde reagera.
Vara den 18 maj 2020.
Mikael Lidén, ordförande Hela Vara kommuns bästa