Publicerad

Medlemsbrev 2021

Hej allesamman och välkomna till ett nytt år med HVKB

Det är dags att summera det gångna året och blicka framåt mot 2021. 2020 kommer att gå till historien som året då coronapandemin slog till och förlamade världen på ett sätt som vi inte kunnat föreställa oss. Många av våra äldre som drabbades av influensan blev svårt sjuka och avled trots stora insatser från sjukvården. Restriktioner som infördes påverkade oss alla i olika grad, värst drabbad har besöksnäringen blivit, med tomma hotell och begränsat öppethållande på restauranger. Kultur och fritidssektorn har också tvingats stänga ner, Vara Konserthus stängde i mars och är fortfarande stängt för publik.

Det politiska livet i vår kommun har också påverkats genom att många möten har hållits digitalt, den styrande minoriteten ville begränsa antalet ledamöter som fick delta. Kommunallagen är tydlig på denna punkt, man får inte ändra i den politiska organisationen under pågående mandatperiod och politikens olika beslutsorgan är därför undantagna från restriktionerna. Vi ställde därför inte upp på att reducera antalet ledamöter i kommunens olika församlingar.

När vi går in i 2021 håller pandemin fortfarande oss i ett järngrepp men vi får hoppas att vi med hjälp av vaccin skall kunna återgå till en mer normal tillvaro så småningom. Vårt inträde på den politiska arenan i Vara kommun har inneburit en vitalisering av det politiska livet. Vårt engagemang för en bättre skola och att hela kommunen skall utvecklas har flyttat fokus från ”Sprintenprojektet” till kommunens huvuduppgifter skolan, vården och omsorgen och att vi skapar så likvärdiga förutsättningar som möjligt för alla i vår kommun.

Hela Vara Kommuns Bästa behövs i Vara kommun för att demokratin skall vara levande och att hela kommunen skall utvecklas, Din röst och Ditt engagemang är viktigt, antingen Du som medlem är förtroendevald eller föredrar att stödja partiet genom medlemskapet. Medlemsavgiften är 100 kronor och kan erläggas genom att swisha till nummer 123 621 46 88 eller erläggas kontant till vår kassör Carl Hellqvist.

Årsmötet kommer att hållas i slutet av mars, p.g.a. gällande restriktioner återkommer vi med tid, plats och former för mötet.

Vara den 20 januari 2021
Mikael Lidén
Ordförande