Publicerad

NLT och Knallebladet 2021-04-14

En insändare publicerad i NLT samt Knallebladet idag från våra representanter i kommunfullmäktige där vi frågor hur Centerpartiet agerar/röstar i de politiska församlingarna då de själva skriver att de vill annorlunda.

Hur agerar Centerpartiet i Vara?

Nyligen fick många hushåll en halvtidsrapport från Centerpartiet i Vara hem i brevlådan där de förtydligar vad de har gjort och vad de vill göra. Under punkten bostadsförsörjning vill de: ”Se till att det byggs i kommunens andra tätorter och möjliggöra ett attraktivt boende på landsbygden” slut citat. Från HVKB sida yrkade vi på senaste fullmäktige under ärende om nya riktlinjer för bostadsförsörjning 2020-2024 om att det kommunala bostadsbolaget Vara Bostäder AB har ett särskilt uppdrag att bygga i alla kommunens tätorter. Detta yrkande röstade ledande delar av Centerpartiet emot och således emot sin egna utgivna halvtidsrapport.

Angående utbildning har nu Centerpartiet satsat på skolbyggnader i Tråvad och Larv och att de vill värna mindre skolor. Renoveringsbehovet på dessa skolor har funnits som ett ärende i över tio år men först efter HVKB intåg och med dess stöd av allmänheten har de nu beslutat detta. Under tiden har behov identifierat på alla skolor i Vara tätort som också renoverats. De andra skolornas renoveringsbehov har under Centerpartiets medinflytande lagts på framtiden men nu är det enligt egen utsago deras förtjänst.

HVKBs fullmäktigegrupp
Susanne Lundgren,
Hasse Lundmark,
Mattias Andersson,
Carl Hellqvist