Publicerad

2017-12-22 NLT Debatt

Projekten då och nu

Kommentar till artikel från styrelsen för Vara Konserthus, NLT 15/12.

Styrelsen för Vara konserthus pläderar i en artikel i denna tidning för en utbyggnad av sin verksamhet och projekt ”Sprinten”. Styrelsen hyllar också kommunens djärva beslut att bygga konserthuset. Då undertecknad var en av de drivande i tillkomsten av konserthuset och som även fick del av den kritik som gavs vid det tillfället, vill jag redogöra för min bild av och motiven för byggnationen och förutsättningar för beslutet om tillbyggnaden av Lagmansgymnasiet/konserthus och skillnaden mellan projekten då och nu. Då var byggnationen till största delen en utbyggnad av Lagmansgymnasiet och byggde på utbildningsförvaltningens lokalutredning om gymnasiets behov av lokaler, där en aula ingick. Gymnasiet som i början av 2000-talet hade cirka 700 elever var trångbodda och behövde större lokaler. I samband med den byggnationen anpassades aulan så att den också kunde utnyttjas som konsertlokal. Som styrelsen skriver har det varit en lyckosam satsning som berikat bygdens kulturliv, inte minst för våra vänner i Lidköping som är flitiga konsertbesökare.

Det förtjänar också att nämnas att samtidigt med detta, renoverades Vedums skola och i Vedum byggdes också en idrottshall tillsammans med föreningslivet på orten. I Vara byggdes en fotbollshall tillsammans med ett antal fotbollsklubbar. Detta skedde utan att man höjde skatten eller lånade pengar till projekten. Den diskussion som nu uppstått kring projekt ”Sprinten” har sin grund i att många upplever att utlovade förbättringar och utveckling av kommunens lagstadgade uppgifter blir lidande på grund av projektet. Skatten har höjts, kommunen tvingas ta lån i betydande omfattning och besparingskrav läggs ut på kommunens olika förvaltningar.

En annan del av kritiken är bristen på transparens och en tydlig redovisning av byggnationens omfattning i sina olika delar och vad de kostar i investering och drift. En redovisning av styrelsens affärsplan och finansiering är därför ett välkommet bidrag till att bringa klarhet i en del av projektet. Upphandling och genomförande är ytterligare en del som lämnar en hel del i övrigt att önska. I ett så här stort projekt är det viktigt att det finns konkurrens och förutsägbarhet i vad det kostar. När kommunen valt förhandlad upphandling och tilläggsanslag krävs innan byggnationen kommit igång reser det frågor kring hur det är ställt med projektering, styrning och kontroll. I fullmäktiges beslut från april förutsattes att hyreskontrakt är tecknat med AMB innan byggnationen startade. I kommunstyrelsens protokoll från oktober står att inget hyreskontrakt är tecknat, trots att byggnationen startat. Då projekt Sprinten i huvudsak är ett kommersiellt projekt är det viktigt, att de delar som inte tillhör kommunens legala uppdrag, sker på marknadsmässiga villkor om kommunen över huvud taget skall engagera sig i konferensverksamhet och liknande evenemang.

Vi är många som är stolta och glada över den kulturverksamhet som bedrivs i konserthuset, vår kommun har med dess verksamhet, bidragit till kulturlivet i Västra Götaland långt utöver vad man kan förvänta sig av en kommun av vår storlek. När konserthuset invigdes för 15 år sedan hade vi stora förväntningar om tillväxt och utveckling, men fortfarande är det så, att många gärna arbetar i, tar del av och hyllar kommunens kultur- och fritidsverksamheter, men tyvärr är det inte lika många som väljer att flytta hit.

22Mikael Lidén