Publicerad

2017-10-25 NLT Debatt

Projektet Sprinten tar för mycket resurser

Vi som bor i Vara kommun undrar över de prioriteringar som våra styrande politiker har gjort. Projektet Sprinten har fått en enorm budget på 150 miljoner kr, som nu visar sig inte räcka till för de önskemål som konserthuset har och det därför måste göras prioriteringar inom ramen för projektet. Samtidigt begärs ett ökat anslag projektanslag på 15 miljoner kr. Skatten höjdes med 50 öre i samband med att detta prestigeprojekt klubbades, kommunens största investeringsprojekt någonsin. Kostnaden per person är större än vad stockholmarna betalade för byggandet av Globen. Ändå är varken konserthuset, gymnasiet eller kulturskolan nöjda med det planerade bygget. Den upphandling som kommunen har gjort av Sprinten är inte affärsmässig. Man fick först inga anbud och gick då ut och bad om anbud, och fick till slut ett enda anbud från PEAB, som man antog. Att gå in i ett så stort projekt som 150 miljoner, som nu kan ökas på med 15 miljoner kr, med så lite konkurrens är ett stötande sätt att använda skattebetalarnas pengar. Dessutom har kommunen inget hyresavtal klart med ägarna till AMB, vilket innebär att man tar hela risken med att bygga nya lokaler åt en privat aktör, och sätter sig i en dålig förhandlingsposition när hyresavtalet väl ska skrivas.

Den 16/10-17 fick de anställda på Kulturskolan höra att deras nya lokaler som skulle byggas ihop med gymnasiet prioriteras bort helt och hållet. Den tidigare planerade utbyggnaden av Torsbo för kulturskolan har också strukits ur kommunens investeringsbudget. Det är oroväckande att kommunen satsar på att bygga ut lokaler för alla andras behov, men inte för de egna skattebetalarnas barns behov! Det är väl känt att skollokalerna på flera håll är undermåliga. Samtidigt som det invigdes ett nytt (och tyvärr mycket fult stenskravel av sprängsten) konstverk utanför Nästegårdsskolan så regnade det in genom taket på skolan, skylten på framsidan hängde på sned och skolan hade bristfälliga handikappramper – vilket ledde till en DO-anmälan från en elev på skolan, en tvist som kommunen förlorade. Det finns tillfälliga moduler uppställda på fyra platser i kommunen, pga. att skollokalerna inte räcker till: Västra skolan, Parkskolan, Torsgårdens förskola och Kvänums förskola. Både Nästegårdsskolan, Alléskolan och Frejgårdens förskola har stora behov av renovering, för att inte nämna Larvs och Tråvads skolor som väntat alldeles för länge på att kommunen ska bestämma sig om skolorna ska vara kvar och därmed sköta underhållet. I Larv eldas det fortfarande med olja, vilket borde ha varit utbytt för länge sedan till annan typ av uppvärmning. I Kulturskolans gamla prästgård så faller det ned puts från taket, och lokalerna vid brandstationen var tänkta som provisoriska lokaler för över 10 år sedan.

Samtidigt som de egna skollokalerna är undermåliga satsas det på att bygga nya skollokaler för en friskola, Academy of music and business (AMB). Vi tror att den satsningen kan vara bra för att lyfta den egna gymnasieskolan, men projektet Sprinten skulle ha stannat där med att bygga AMBs lokaler för ca 50 miljoner kr. Att bygga ut konserthuset skulle ha väntat så att kommunen hade ordning på de egna skollokalerna först, inklusive kulturskolans behov. Att bygga om gymnasieskolan hade inte heller varit nödvändigt om inte konserthuset hade tagit i anspråk gymnasiets lokaler. Satsa på kärnverksamheten! Kommunens skolor behöver ett investeringspaket på flertalet miljoner för att bli välskötta och attraktiva lokaler, som lockar barnfamiljer att flytta till kommunen och bo kvar här. Elever som känt sig värdefulla och prioriterade kommer att minnas sin hembygd med värme och vilja bo kvar/flytta tillbaka när de själva bildar familj.

Mikael Lidén, Camille Maamari, Mattias Andersson med flera