Publicerad

NLT 2020-09-23

Insändare från vår representant Camille Maamari som är ordinarie ledamot i Bildningsnämnden och som gratulerar Tråvad skola till nybyggnationen av nya skollokaler som man väntat och jobbat länge med.

Skolan lyfter Vara kommun!
Stort grattis till skolan i Tråvad och till alla som kämpat för skolan under nästan 13 år med återkommande hot om nedläggning. Efter alla turer lyckades ni att komma till målet med byggstart av en ny skola.

När vi i HVKB kom med i politiken var skolorna som finns i hela kommunen ett mycket viktigt område. Vi ville stoppa den oro som fanns hos invånarna för sina skolor som var hotade av nedläggning efter konceptet centralisering. Allt för att försöka spara pengar utan att ta hänsyn till bygdens nytta eller det viktigaste tecknet för en levande bygd. 

Vi i HVKB kämpar och jobbar hårt för våra mål och ser nu i efterhand hur det kommer andra politiker för att ta åt sig äran och klappar sig på bröstet. I vår verklighet har de motarbetat skolbyggnation i flera år och det så sent som i våras.

Tack till alla i föräldraföreningen och företagarna som jobbat hårt för bygdens bästa.

Publicerad

NLT 2020-05-29

Insändare från vår ordförande i HVKB angående kommunens bolag aktuella försäljning av hyresfastigheter i Kvänum.

Vara bostäders fastighetsaffärer
I pressinformation från Vara kommun och i NLT kunde vi häromdagen läsa att kommunens bostadsbolag sålt 93 lägenheter i Kvänum. Kommunens egna fastighetsmagnater, moderaterna Lars Gezelius och Jan-Erik Wallin förklarade att man var mycket nöjda med den snabba affären. De förklarade också att de avsåg att köpa kommunens servicelägenheter som ett led i att utveckla bolaget.
Vad Wallin och Gezelius inte nämner är att i både bolagsordning och ägardirektiv står att innan bolaget får fatta några beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt skall kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning. En försäljning på 50 miljoner och att köpa servicelägenheter uppfyller båda kriterierna som står i ägardirektiv och bolagsordning. Detta känner tidigare kommunalrådet Jan-Erik Wallin säkert till, men verkar ha strategin att ”skjuta först och fråga sen”.
En annan viktig fråga vid försäljningar av allmän egendom är hur de sker och vilka som ges möjlighet att delta i budgivningen. För att undvika spekulationer om otillåtet gynnande av enskild och icke ändamålsenlig användning av kommunala medel och tillgångar bör försäljningar ske offentligt och genom budgivning där alla har möjlighet att delta.
Ledningen för Vara bostäder har i den här affären visat prov på en så utmanande nonchalans mot både ägardirektiv och bolagsordning att både kommunfullmäktige och revisorer borde reagera.
Vara den 18 maj 2020.
Mikael Lidén, ordförande Hela Vara kommuns bästa

Publicerad

Knallebladet 2020-05-13

Vår representant Camille Maamari hade ett tilläggsyrkande på senaste Bildningsnämnden som avslogs. Vi ser att en etablering av en friskola kommer att bidraga till en mer segregerad skola i kommunen.

Publicerad

Knallebladet 2020-02-26

Vår partirepresentant Carl Hellqvist svarar på före detta moderata kommunalrådet Jan-Erik Wallins debattartikel som publicerades i NLT den 7:e februari.

Se http://hvkb.se/vara-artiklar/ för fler insändare och artiklar!

Bli gärna medlem och stöd oss genom att erlägga 100kr i medlemsavgift till swish 123 621 46 88 och ange din mejladress för att få mer information från oss om vårt fortsatta arbete.

Inskickat material
Svar till Jan-Erik Wallin  

På det sätt Du, som tidigare kommunalråd, tillmäter Vara Konserthus betydelsen för utvecklingen i kommunen har jag en viss förståelse för men Du bör återge historien något mer sakligt. Framför allt dina ekonomiska beräkningar lämnar en hel del i övrigt att önska. Under 1990-talet var den ekonomiska utvecklingen svag i spåren av finanskrisen men befolkningsmässigt ökade vi med en topp 1991, då hade kommunen 17065 invånare för att sedan minska stadigt. Denna avfolkningsperiod sammanfaller med Din tid som moderat kommunalråd i Vara kommun.   Att påstå att alla positiva saker som sker i våra lokala företag som ett resultat av Vara Konserthus existens är i mitt tycke naivt och överdrivet. Att marknadspriserna på villor har ökat de senaste 10 åren beror till största delen på bostadsbrist och låga räntor. Nu har vi ett konserthus och en nybyggd Blackbox samt en tidigare företagsledning som på mer eller mindre frivillig basis har eller kommer att lämna bolaget, att verksamheten inte varit transparent är ingen osanning likväl som att det är många som inte vill veta vad som hänt. Vi hoppas nu att den nya bolagsledningen i Vara Konserthus lyckas styra bolaget rätt och därigenom bygger upp ett nytt förtroende.   Att ha möjligheten att satsa kommer genom hur man prioriterar. I Vara kommun har det prioriterats inom verksamhetsgrenar som man kan diskutera om de ligger inom den kommunala kompetensen eller är skyldig att tillhandahålla, men detta har prioriteras framför skolans behov och annan kärnverksamhet. Nu vill vi att vi tillsammans i kommunen satsar på skolan för att ge våra barn och unga bättre förutsättningar att nå goda studieresultat och därmed en bättre framtid.  

Carl Hellqvist (HVKB)

Publicerad

NLT Fria ord 2020-02-17

Vårt svar som publicerats idag i NLT under Fria ord och berör den styrande minoritetens insändare som publicerades i NLT den 31:e januari.

Se http://hvkb.se/vara-artiklar/ för fler insändare och artiklar!

Bli gärna medlem och stöd oss genom att erlägga 100kr i medlemsavgift till swish 123 621 46 88 och ange din mejladress för att få mer information från oss om vårt fortsatta arbete.