Publicerad

NLT HVKB presenterar sig inför val 2022

Ett reportage om HVKB som är publicerad i NLT 2022-04-25. Vi presenterar vårt team och tankar inför kommunfullmäktigevalet 2022. Många i gruppen har varit med under innevarande mandatperiod och vi har även lite nya namn som fyller på och som vi gärna vill få med efter nästa val.
Hela Vara Kommuns Bästa – Ett bra val för framtiden

Publicerad

Valda till fullmäktige och nämnder

Nu har några av HVKBs företrädare valts in i följande nämnder:
Kommunfullmäktige – Susanne Lundgren, Hans Lundmark, Mattias Andersson och Carl Hellqvist. Ersättare är Sabina Karlsson och Camille Maamari

Kommunstyrelsen – Mattias Andersson och som ersättare Carl Hellqvist

Socialnämnden – Susanne Lundgren

Bildningsnämnden – Camille Maamari

Miljö- och byggnadsnämnden – ersättare är Teresa Kalisky

Tekniska nämnden – ersättare är Mikael Karlsson

Revision – Anders Ekdén