Publicerad

Carl Hellqvist ny ordförande i HVKB

Hela Vara Kommuns Bästa har hållit årsmöte i Laskegården. Vid årsmötet valdes Carl Hellqvist till ny ordförande efter Mikael Lidén som avböjt omval, men kvarstår som ledamot i styrelsen. Till vice ordförande valdes Hasse Lundmark, sekreterare och gruppledare Susanne Lundgren övriga ledamöter är Mattias Andersson, Torbjörn Falk, Sven-Olof Eriksson och Mikael Lidén. Suppleant i styrelsen är Mikael Karlsson.

Revisiorer är Anders Ekdén och Hans Svensson med Magnus Lidén som ersättare. Anders Ekdén valdes också till granskare av ansökan om partistöd.

Valberedning är Camille Maamari och Teresa Kalisky med Mikael Karlsson som ersättare.

Kommunvalet 2022 blev en framgång för HVKB som ökade till fem mandat och blev med det kommunens fjärde största parti av de åtta partier som ställde upp i kommunvalet.

Årsmötet planerade att under året hålla gruppmöten inför kommunstyrelsens sammanträden, göra studiebesök på företag och knyta kontakter med några av de andra 140 lokala partier som finns runt om i landet för att utbyta erfarenheter och idéer.

Årsmötet avslutades med en pajbuffé från Tylhammars Catering samt kaffe och kaka.

Publicerad

NLT HVKB presenterar sig inför val 2022

Ett reportage om HVKB som är publicerad i NLT 2022-04-25. Vi presenterar vårt team och tankar inför kommunfullmäktigevalet 2022. Många i gruppen har varit med under innevarande mandatperiod och vi har även lite nya namn som fyller på och som vi gärna vill få med efter nästa val.
Hela Vara Kommuns Bästa – Ett bra val för framtiden

Publicerad

Valda till fullmäktige och nämnder

Nu har några av HVKBs företrädare valts in i följande nämnder:
Kommunfullmäktige – Susanne Lundgren, Hans Lundmark, Mattias Andersson och Carl Hellqvist. Ersättare är Sabina Karlsson och Camille Maamari

Kommunstyrelsen – Mattias Andersson och som ersättare Carl Hellqvist

Socialnämnden – Susanne Lundgren

Bildningsnämnden – Camille Maamari

Miljö- och byggnadsnämnden – ersättare är Teresa Kalisky

Tekniska nämnden – ersättare är Mikael Karlsson

Revision – Anders Ekdén