Publicerad

NLT och Knallebladet 2021-04-14

En insändare publicerad i NLT samt Knallebladet idag från våra representanter i kommunfullmäktige där vi frågor hur Centerpartiet agerar/röstar i de politiska församlingarna då de själva skriver att de vill annorlunda.

Hur agerar Centerpartiet i Vara?

Nyligen fick många hushåll en halvtidsrapport från Centerpartiet i Vara hem i brevlådan där de förtydligar vad de har gjort och vad de vill göra. Under punkten bostadsförsörjning vill de: ”Se till att det byggs i kommunens andra tätorter och möjliggöra ett attraktivt boende på landsbygden” slut citat. Från HVKB sida yrkade vi på senaste fullmäktige under ärende om nya riktlinjer för bostadsförsörjning 2020-2024 om att det kommunala bostadsbolaget Vara Bostäder AB har ett särskilt uppdrag att bygga i alla kommunens tätorter. Detta yrkande röstade ledande delar av Centerpartiet emot och således emot sin egna utgivna halvtidsrapport.

Angående utbildning har nu Centerpartiet satsat på skolbyggnader i Tråvad och Larv och att de vill värna mindre skolor. Renoveringsbehovet på dessa skolor har funnits som ett ärende i över tio år men först efter HVKB intåg och med dess stöd av allmänheten har de nu beslutat detta. Under tiden har behov identifierat på alla skolor i Vara tätort som också renoverats. De andra skolornas renoveringsbehov har under Centerpartiets medinflytande lagts på framtiden men nu är det enligt egen utsago deras förtjänst.

HVKBs fullmäktigegrupp
Susanne Lundgren,
Hasse Lundmark,
Mattias Andersson,
Carl Hellqvist

Publicerad

Medlemsbrev 2021

Hej allesamman och välkomna till ett nytt år med HVKB

Det är dags att summera det gångna året och blicka framåt mot 2021. 2020 kommer att gå till historien som året då coronapandemin slog till och förlamade världen på ett sätt som vi inte kunnat föreställa oss. Många av våra äldre som drabbades av influensan blev svårt sjuka och avled trots stora insatser från sjukvården. Restriktioner som infördes påverkade oss alla i olika grad, värst drabbad har besöksnäringen blivit, med tomma hotell och begränsat öppethållande på restauranger. Kultur och fritidssektorn har också tvingats stänga ner, Vara Konserthus stängde i mars och är fortfarande stängt för publik.

Det politiska livet i vår kommun har också påverkats genom att många möten har hållits digitalt, den styrande minoriteten ville begränsa antalet ledamöter som fick delta. Kommunallagen är tydlig på denna punkt, man får inte ändra i den politiska organisationen under pågående mandatperiod och politikens olika beslutsorgan är därför undantagna från restriktionerna. Vi ställde därför inte upp på att reducera antalet ledamöter i kommunens olika församlingar.

När vi går in i 2021 håller pandemin fortfarande oss i ett järngrepp men vi får hoppas att vi med hjälp av vaccin skall kunna återgå till en mer normal tillvaro så småningom. Vårt inträde på den politiska arenan i Vara kommun har inneburit en vitalisering av det politiska livet. Vårt engagemang för en bättre skola och att hela kommunen skall utvecklas har flyttat fokus från ”Sprintenprojektet” till kommunens huvuduppgifter skolan, vården och omsorgen och att vi skapar så likvärdiga förutsättningar som möjligt för alla i vår kommun.

Hela Vara Kommuns Bästa behövs i Vara kommun för att demokratin skall vara levande och att hela kommunen skall utvecklas, Din röst och Ditt engagemang är viktigt, antingen Du som medlem är förtroendevald eller föredrar att stödja partiet genom medlemskapet. Medlemsavgiften är 100 kronor och kan erläggas genom att swisha till nummer 123 621 46 88 eller erläggas kontant till vår kassör Carl Hellqvist.

Årsmötet kommer att hållas i slutet av mars, p.g.a. gällande restriktioner återkommer vi med tid, plats och former för mötet.

Vara den 20 januari 2021
Mikael Lidén
Ordförande

Publicerad

NLT Fria ord 2020-10-19

Ytterligare en insändare från vår representant Camille Maamari som är ordinarie ledamot i Bildningsnämnden och reagerar på bildningsnämndens återkommande budgetunderskott och att skolan måste prioriteras.

Skolan lyfter Vara kommun!
Sparbeting och överskott på samma gång är förkortning av delårsrapport enligt kommunstyrelsens ordförande Gabriela Bosnjakovic i NLT 2020-10-12.   Det som jag reagerar på är att hon är stolt över att det beror delvis på att man har gjort ett jättearbete ute i nämnderna men ändå går nämnderna mot ett underskott år efter år. Har vi hittat orsaken? Nej. Endast spara, spara eller nedskärning är det som man hör. Förra året drog vi i bildningsnämnden ner på 23 tjänster för att minska underskottet. Besparingen som KSO är glad för syns tydligt i studieresultatet. I augusti i år började Alléskolan terminen stökigt på gränsen till kaos och delvis utan lärare och vi kräver att skolledning med hjälp av verksamhetschef och ekonomiansvarig ska lösa problemen. Andra skolor som inte ligger långt från Alléskolan behöver också mer resurser men svaren de får är att ni måste klara er och hålla budgeten. I och för sig är det rätt men har vi budgeterat tillräckligt? Svaret är nej på grund att underskottet är tydligt år efter år efter återkommande sparbeting. Att hjälpa skolan och budgetera rätt är svårt men när det gäller andra verksamheter är kommunens plånboken mer öppen. Det här är orättvist. Sanningen bakom att bildningsnämnden går mot underskott beror på att vi budgeterar för lite. Skolan måste prioriteras. Att investera rätt i skolorna är att rädda många från utanförskap och samtidigt bygga ett fint samhälle med en bra framtid. Skolan är en investering och inte en kostnad.  

Ledamot Bildningsnämnden
Camille Maamari 
HVKB

Publicerad

NLT 2020-09-23

Insändare från vår representant Camille Maamari som är ordinarie ledamot i Bildningsnämnden och som gratulerar Tråvad skola till nybyggnationen av nya skollokaler som man väntat och jobbat länge med.

Skolan lyfter Vara kommun!
Stort grattis till skolan i Tråvad och till alla som kämpat för skolan under nästan 13 år med återkommande hot om nedläggning. Efter alla turer lyckades ni att komma till målet med byggstart av en ny skola.

När vi i HVKB kom med i politiken var skolorna som finns i hela kommunen ett mycket viktigt område. Vi ville stoppa den oro som fanns hos invånarna för sina skolor som var hotade av nedläggning efter konceptet centralisering. Allt för att försöka spara pengar utan att ta hänsyn till bygdens nytta eller det viktigaste tecknet för en levande bygd. 

Vi i HVKB kämpar och jobbar hårt för våra mål och ser nu i efterhand hur det kommer andra politiker för att ta åt sig äran och klappar sig på bröstet. I vår verklighet har de motarbetat skolbyggnation i flera år och det så sent som i våras.

Tack till alla i föräldraföreningen och företagarna som jobbat hårt för bygdens bästa.

Publicerad

NLT 2020-05-29

Insändare från vår ordförande i HVKB angående kommunens bolag aktuella försäljning av hyresfastigheter i Kvänum.

Vara bostäders fastighetsaffärer
I pressinformation från Vara kommun och i NLT kunde vi häromdagen läsa att kommunens bostadsbolag sålt 93 lägenheter i Kvänum. Kommunens egna fastighetsmagnater, moderaterna Lars Gezelius och Jan-Erik Wallin förklarade att man var mycket nöjda med den snabba affären. De förklarade också att de avsåg att köpa kommunens servicelägenheter som ett led i att utveckla bolaget.
Vad Wallin och Gezelius inte nämner är att i både bolagsordning och ägardirektiv står att innan bolaget får fatta några beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt skall kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning. En försäljning på 50 miljoner och att köpa servicelägenheter uppfyller båda kriterierna som står i ägardirektiv och bolagsordning. Detta känner tidigare kommunalrådet Jan-Erik Wallin säkert till, men verkar ha strategin att ”skjuta först och fråga sen”.
En annan viktig fråga vid försäljningar av allmän egendom är hur de sker och vilka som ges möjlighet att delta i budgivningen. För att undvika spekulationer om otillåtet gynnande av enskild och icke ändamålsenlig användning av kommunala medel och tillgångar bör försäljningar ske offentligt och genom budgivning där alla har möjlighet att delta.
Ledningen för Vara bostäder har i den här affären visat prov på en så utmanande nonchalans mot både ägardirektiv och bolagsordning att både kommunfullmäktige och revisorer borde reagera.
Vara den 18 maj 2020.
Mikael Lidén, ordförande Hela Vara kommuns bästa