Publicerad

Knallebladet 2020-02-26

Vår partirepresentant Carl Hellqvist svarar på före detta moderata kommunalrådet Jan-Erik Wallins debattartikel som publicerades i NLT den 7:e februari.

Se http://hvkb.se/vara-artiklar/ för fler insändare och artiklar!

Bli gärna medlem och stöd oss genom att erlägga 100kr i medlemsavgift till swish 123 621 46 88 och ange din mejladress för att få mer information från oss om vårt fortsatta arbete.

Inskickat material
Svar till Jan-Erik Wallin  

På det sätt Du, som tidigare kommunalråd, tillmäter Vara Konserthus betydelsen för utvecklingen i kommunen har jag en viss förståelse för men Du bör återge historien något mer sakligt. Framför allt dina ekonomiska beräkningar lämnar en hel del i övrigt att önska. Under 1990-talet var den ekonomiska utvecklingen svag i spåren av finanskrisen men befolkningsmässigt ökade vi med en topp 1991, då hade kommunen 17065 invånare för att sedan minska stadigt. Denna avfolkningsperiod sammanfaller med Din tid som moderat kommunalråd i Vara kommun.   Att påstå att alla positiva saker som sker i våra lokala företag som ett resultat av Vara Konserthus existens är i mitt tycke naivt och överdrivet. Att marknadspriserna på villor har ökat de senaste 10 åren beror till största delen på bostadsbrist och låga räntor. Nu har vi ett konserthus och en nybyggd Blackbox samt en tidigare företagsledning som på mer eller mindre frivillig basis har eller kommer att lämna bolaget, att verksamheten inte varit transparent är ingen osanning likväl som att det är många som inte vill veta vad som hänt. Vi hoppas nu att den nya bolagsledningen i Vara Konserthus lyckas styra bolaget rätt och därigenom bygger upp ett nytt förtroende.   Att ha möjligheten att satsa kommer genom hur man prioriterar. I Vara kommun har det prioriterats inom verksamhetsgrenar som man kan diskutera om de ligger inom den kommunala kompetensen eller är skyldig att tillhandahålla, men detta har prioriteras framför skolans behov och annan kärnverksamhet. Nu vill vi att vi tillsammans i kommunen satsar på skolan för att ge våra barn och unga bättre förutsättningar att nå goda studieresultat och därmed en bättre framtid.  

Carl Hellqvist (HVKB)