Publicerad

2018-01-31 Knallebladet Insända ord och NLT

Vi värnar verksamheten i hela vår kommun

Fredrik Nelander (s) och Elof Jonsson (c) redovisar olika investeringar som gjorts under senare år och vad som planeras under 2018. Merparten av det som redovisas kan hänföras till kultur- och fritidsaktiviteter som är en viktig del i ett samhälles attraktivitet och sociala liv, framför allt det som sker inom föreningslivet.

Med dessa investeringar i kultur och fritid följer det drift- och underhållskostnader som tar en sin del i den kommunala budgeten, eller om det är en fristående förening måste finansieras av intäkter i verksamheten. Nelander och Jonsson lyckas redogöra för vad som händer 2018 utan att nämna projekt Sprinten, en händelse som ser ut som en tanke.

Styrelsen för Vara konserthus pläderade i en artikel den 15 december för en utbyggnad av Vara konserthus inom området Sprinten. Målande och entusiastiskt beskriver styrelsen sina planer med projektet. Styrelsen skriver också, citat: ”Konserthusets styrelse har antagit en treårig affärsplan för konserthusets verksamhet där den nya scenen givetvis ingår. Likaså har vi antagit en långsiktig budget där vi tagit höjd för den totala verksamhetens intäkter och kostnader.” Slut citat. I massmedia finns det också uppgifter att bildningsnämndens arbetsutskott söker privata finansiärer som bygger nytt eller renoverar och driver de kommunala skolorna i Tråvad och Larv. Skälet är att kommunen har andra stora byggprojekt som tar mycket tid i anspråk för kommunens tekniska förvaltning, dessutom slipper kommunen investeringen. För oss inom Hela Vara Kommuns Bästa (HVKB), som värnar om den kommunala verksamheten i hela vår kommun, tycker vi att det är bakvänt att bygga och finansiera lokaler för friskolan AMB, som ägs av en privatperson, när man tydligen inte har medel att underhålla den egna verksamheten. Miljöarbetet inom Agenda 2030 är en annan fråga som tas upp i artikeln. En god början kan vara att ersätta oljeeldningen i Larvs skola med ett miljövänligare och energieffektivare uppvärmningssystem.

Styrelsen för Hela Vara Kommuns Bästa; Mikael Lidén, Hans Lundmark, Sven-Olof Eriksson, Mattias Andersson