Publicerad

Carl Hellqvist ny ordförande i HVKB

Hela Vara Kommuns Bästa har hållit årsmöte i Laskegården. Vid årsmötet valdes Carl Hellqvist till ny ordförande efter Mikael Lidén som avböjt omval, men kvarstår som ledamot i styrelsen. Till vice ordförande valdes Hasse Lundmark, sekreterare och gruppledare Susanne Lundgren övriga ledamöter är Mattias Andersson, Torbjörn Falk, Sven-Olof Eriksson och Mikael Lidén. Suppleant i styrelsen är Mikael Karlsson.

Revisiorer är Anders Ekdén och Hans Svensson med Magnus Lidén som ersättare. Anders Ekdén valdes också till granskare av ansökan om partistöd.

Valberedning är Camille Maamari och Teresa Kalisky med Mikael Karlsson som ersättare.

Kommunvalet 2022 blev en framgång för HVKB som ökade till fem mandat och blev med det kommunens fjärde största parti av de åtta partier som ställde upp i kommunvalet.

Årsmötet planerade att under året hålla gruppmöten inför kommunstyrelsens sammanträden, göra studiebesök på företag och knyta kontakter med några av de andra 140 lokala partier som finns runt om i landet för att utbyta erfarenheter och idéer.

Årsmötet avslutades med en pajbuffé från Tylhammars Catering samt kaffe och kaka.