Publicerad

Om valteknisk samverkan efter valet 2018

Hela Vara kommuns bästa – om valteknisk samverkan efter valet 2018

Hela Vara kommuns bästa skapades för att ett stort antal medborgare önskade en kraftig förändring av det politiska styret i Vara kommun. Med valresultatet såg vi i HVKB att det mest lämpliga alternativet av styre var att försöka få en styrning tillsammans med Moderaterna och Liberalerna. Efter valet fördes samtal främst med just dessa partier och efter ytterligare samtal med Moderaterna i Vara om att bilda en politisk majoritet i Vara kommun så har vi valt avstå från detta.

Den främsta anledningen till att vi inte kom överens med Moderaterna i detta fall är att vi vill se en förändring i sammansättningen av kommunstyrelsens arbetsutskott, som har bestått av samma partier sedan lång tid tillbaka. Vi har framfört flera förslag till Moderaterna om hur vi kan tänka oss sammansättningen av kommunstyrelsens arbetsutskott, varav några förslag exkluderat oss själva i detta utskott. Men svaret vi fått är att detta inte varit förhandlingsbart. Genom att stå utanför en majoritet och inte ingå i några politiska överenskommelser så är vi fria att föra fram och driva vår egen politik.

Vi är ett relativt litet parti med fyra mandat i kommunfullmäktige. För att i möjligaste mån se till att våra väljare och vi får mer insyn och inflytande har vi istället valt en valteknisk samverkan med Sverigedemokraterna. En valteknisk samverkan ska inte förväxlas med en koalition, som innebär att man går fram med gemensamma förslag. Så är inte fallet här. Vi kommer driva helt egen politik båda partierna och vi kommer med våra egna förslag. Överenskommelsen handlar enbart om hur platser i nämnder och styrelser kan fördelas mellan våra båda partier. Vi kan på det här sättet t.ex. ta plats i både Socialnämnden och Bildningsnämnden och får då en större möjlighet att påverka politiken i Vara.

Vi är fria att stötta de förslag som vi tycker är bäst för kommunen, oavsett avsändare och helt utan förpliktelser. Vi har också en möjlighet att vara skarpare i opposition när vi inte tycker att man jobbar för kommuninvånarnas bästa.

Den största fördelen med detta upplägg är att det i stor grad avspeglar valresultatet, vilket faktiskt är folkets vilja. I vårt valprogram vill vi få till en stärkt demokrati och resultatet av vårt val är att det tvingar samtliga politiska partierna i Vara kommun att aktivt samarbeta för hela Vara kommuns bästa.

 

För Hela Vara kommuns bästa

Mattias Andersson

Susanne Lundgren

Hans Lundmark

Carl Hellqvist