Publicerad

NLT 2018-04-18 Fria ord

Black Box en svart låda eller ett svart hål?

Turerna kring projekt Sprinten tar sig alltmer underliga uttryck. För att kringgå kommunstyrelsens beslut att det inte skall satsas mer pengar i projektet, föreslår Fredrik Nelander och majoriteten att det kommunala bolaget Vara konserthus AB får låna 22 miljoner av kommunen.

Delprojektet utveckling av Vara konserthus, där Black- Box ingår, var från början kostnadsberäknat till 35 miljoner är i nuläget uppe i 85 miljoner. Vad det kommer att kosta när det är färdigt verkar högst osäkert, ett är dock säkert det underlag som kommunfullmäktige fattade beslut på saknade verklighetsförankring.

Det är uppenbart att projektet saknar den styrning och kontroll som krävs, kommunalrådet Fredrik Nelander säger han väljer att lyssna på och lita på sina representanter i bolagen, själv verkar han inte göra en egen bedömning eller ha någon egen uppfattning. Det finns en god regel som säger: ”Man skall inte kasta friska pengar efter sjuka”.

Vi i HVKB anser att projektet bör avbrytas och prövas på nytt med skolans lokalbehov som utgångspunkt. Projektet har för länge sedan sprängt kostnadsramen,  skall man sedan fortsätta med Delprojekt 5 Hotell och Delprojekt 6 Restaurang  är det omöjligt att bedöma vad notan slutar på. Det enda man med säkerhet vet är att skattebetalarna i Vara kommun får betala den.

Mikael Lidén
Ordförande
Hela Vara kommuns bästa