Publicerad

NLT 11/10 och Knallebladet 9/10

Insändare i dagens NLT om ReturMera tjänsten som inte finns längre och som varit uppskattad och bra för våra kommuninvånare.

Utvecklingen går baklänges – när ReturMera plötsligt avslutas och landsbygden får sämre service

I Vara kommun har det sedan många år funnits ett enkelt och fungerande system för hämtning av förpackningar vid fastighetsgräns – ReturMera. Ett system där kommunen och entreprenören RagnSells var tidigt ute med det som idag kallas fastighetsnära insamling (FNI). Idag finns det en hög ambition från regeringens sida att alla fastigheter i Sverige ska få fastighetsnära insamling. Men tyvärr går utvecklingen baklänges i Vara när entreprenören väljer att säga upp tjänsten ReturMera, och kommunen accepterar uppsägningen utan diskussion.

Var ska fastighetsägare nu lämna sitt förpackningsavfall? På återvinningsstationerna, givetvis, men dessa är inte tillräckligt många så att de täcker in de boende i vår utspridda kommun med 13 tätorter och småorter. Här måste kommunen ta nya tag och det snabbt, för att inte folk ska vänja sig av med sortering och lägga allt i samma tunna – den för brännbart.

För äldre personer som har hemtjänst är det i praktiken omöjligt att ta med avfall till återvinningsstationerna, de har ju hemtjänst för att få hjälp med det praktiska kring sitt boende. I hemtjänstens uppdrag ingår inte att ta med avfall ifrån husen, och då blir det väldigt svårt för de äldre att sortera det rätt om det inte finns någon fastighetsnära insamling.

Tekniska nämnden hänvisar till att frågan ska hanteras inom kommande avfallsplan, vilket är risk för att det blir en långbänk. Vilka alternativ finns det för att lösa situationen på ett snabbare sätt? Kunde kommunen ha diskuterat andra alternativ med entreprenören? Eller direkt med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)? Kan FTI åta sig att ordna med fastighetsnära insamling? Det behövs många flera återvinningsstationer inom kommunen, och de behöver vara placerade nära platser som folk besöker dagligen, såsom butiker. Vad har hänt med frågan om anläggande av en ny återvinnings­central i Vara? I de här frågorna önskar vi från Hela Vara kommuns bästa se en aktivare roll från den styrande politiska gruppen.

En annan fråga som är oroande på landsbygden är posten. Hur länge till kommer postbudet att fortsätta köra ut brev? Är det verkligen rimligt att det körs ett separat tidningsbud samma runda som det körs post senare samma dag? Förslagsvis så samordnas de här båda rundorna, för att garantera att posten kan fortsätta köra sin runda dagligen. Det vore även intressant att samordna paketutlämning genom posten. Många handlar på nätet och får hämta sitt paket vid utlämningsställen, men när det är företagspaket då går det att dela ut det med postbilen. Det blir många extra resor med privata bilar som hade kunnat undvikas, om postbilen kunde köra ut paket.  

Med önskemål om en fortsatt livskraftig landsbygd och hopp om gott samarbete inom Vara kommun

Hasse Lundmark (ledamot i fullmäktige, HVKB)

Teresa Kalisky (ersättare i miljö- och byggnämnden, HVKB)

Susanne Lundgren (ledamot i fullmäktige, HVKB)