Publicerad

2018-09-07 Blicken bakåt men nu mot framtiden

Insändare insänd till Nya Lidköpings Tidning men ej publicerad innan valdagen:

Blicken bakåt men nu mot framtiden

Jag ser på framtiden med tillförsikt, för vi ska inom snar framtid gå till valurnorna och påverka hur vi vill att vårt gemensamma samhälle skall styras. För att alla som väljer skall få möjligheten att göra sitt bästa val tycker jag att man kan få kräva att politikerna skall hålla det som de lovar. I november 2013 var renoveringsbehovet för skolorna i Vara kommun uppskattat till 150-180mkr och det enda som åtgärdats av detta är att lägga ner förskolan i Jung. Inför förra valet argumenterade C, S och M vem som var först med att vilja renovera Alléhallen men även detta är ej genomfört. I januari i år lovade S att beslut om Tråvad skola skulle komma under senvåren men vad händer?

Kollar jag i backspegeln tycker jag att löften inte efterlevs och att de olika partierna lovar mycket mer än de håller. Så om väljarna skall göra ett bra val så måste även politikerna i framtiden hålla vad de lovar. Socialdemokraterna och Centerpartiet säger att de prioriterar skolan men under deras åtta år i majoriteten är det enda vi fått mer av är akuta lösningar i form av temporära skolmoduler.

Carl Hellqvist
Hela Vara Kommuns Bästa