Publicerad

Valda till fullmäktige och nämnder

Nu har några av HVKBs företrädare valts in i följande nämnder:
Kommunfullmäktige – Susanne Lundgren, Hans Lundmark, Mattias Andersson och Carl Hellqvist. Ersättare är Sabina Karlsson och Camille Maamari

Kommunstyrelsen – Mattias Andersson och som ersättare Carl Hellqvist

Socialnämnden – Susanne Lundgren

Bildningsnämnden – Camille Maamari

Miljö- och byggnadsnämnden – ersättare är Teresa Kalisky

Tekniska nämnden – ersättare är Mikael Karlsson

Revision – Anders Ekdén