Inlägget gjort

Valda till fullmäktige och nämnder

Nu har några av HVKBs företrädare valts in i följande nämnder:
Kommunfullmäktige – Susanne Lundgren, Hans Lundmark, Mattias Andersson och Carl Hellqvist. Ersättare är Sabina Karlsson och Camille Maamari

Kommunstyrelsen – Mattias Andersson och som ersättare Carl Hellqvist

Socialnämnden – Susanne Lundgren

Bildningsnämnden – Camille Maamari

Miljö- och byggnadsnämnden – ersättare är Teresa Kalisky

Tekniska nämnden – ersättare är Mikael Karlsson

Revision – Anders Ekdén

Inlägget gjort

Om valteknisk samverkan efter valet 2018

Hela Vara kommuns bästa – om valteknisk samverkan efter valet 2018

Hela Vara kommuns bästa skapades för att ett stort antal medborgare önskade en kraftig förändring av det politiska styret i Vara kommun. Med valresultatet såg vi i HVKB att det mest lämpliga alternativet av styre var att försöka få en styrning tillsammans med Moderaterna och Liberalerna. Efter valet fördes samtal främst med just dessa partier och efter ytterligare samtal med Moderaterna i Vara om att bilda en politisk majoritet i Vara kommun så har vi valt avstå från detta.

Den främsta anledningen till att vi inte kom överens med Moderaterna i detta fall är att vi vill se en förändring i sammansättningen av kommunstyrelsens arbetsutskott, som har bestått av samma partier sedan lång tid tillbaka. Vi har framfört flera förslag till Moderaterna om hur vi kan tänka oss sammansättningen av kommunstyrelsens arbetsutskott, varav några förslag exkluderat oss själva i detta utskott. Men svaret vi fått är att detta inte varit förhandlingsbart. Genom att stå utanför en majoritet och inte ingå i några politiska överenskommelser så är vi fria att föra fram och driva vår egen politik.

Vi är ett relativt litet parti med fyra mandat i kommunfullmäktige. För att i möjligaste mån se till att våra väljare och vi får mer insyn och inflytande har vi istället valt en valteknisk samverkan med Sverigedemokraterna. En valteknisk samverkan ska inte förväxlas med en koalition, som innebär att man går fram med gemensamma förslag. Så är inte fallet här. Vi kommer driva helt egen politik båda partierna och vi kommer med våra egna förslag. Överenskommelsen handlar enbart om hur platser i nämnder och styrelser kan fördelas mellan våra båda partier. Vi kan på det här sättet t.ex. ta plats i både Socialnämnden och Bildningsnämnden och får då en större möjlighet att påverka politiken i Vara.

Vi är fria att stötta de förslag som vi tycker är bäst för kommunen, oavsett avsändare och helt utan förpliktelser. Vi har också en möjlighet att vara skarpare i opposition när vi inte tycker att man jobbar för kommuninvånarnas bästa.

Den största fördelen med detta upplägg är att det i stor grad avspeglar valresultatet, vilket faktiskt är folkets vilja. I vårt valprogram vill vi få till en stärkt demokrati och resultatet av vårt val är att det tvingar samtliga politiska partierna i Vara kommun att aktivt samarbeta för hela Vara kommuns bästa.

 

För Hela Vara kommuns bästa

Mattias Andersson

Susanne Lundgren

Hans Lundmark

Carl Hellqvist

Inlägget gjort

2018-09-07 Svar till Iréne Karlsson (C)

Svar till insändare av Iréne Karlsson (NLT Fria ord 3/9) som tyvärr ej publicerats i Nya Lidköpings Tidning innan valdagen och som vi tycker alla ska få ta del av.

——————————————————————————

Seriöst, Irene!

Jag får påminna er gång på gång, ni i C och S som styrt Vara kommun under de senaste 8 åren, hur illa ni har arbetat för att lyfta upp skolorna i Vara kommun.

Hur kan ni glömma ert hårda arbete för att lägga ner Lagmansgymnasiet under mandatperioden 2010-2014? Förslaget om nedläggning föll när din kamrat inom Centerpartiet, den hederlige Henrik Dahlin, röstade med oppositionen och vi räddade skolan.

Skolan lyfter Vara kommun.

Camille Maamari
Hela Vara kommuns bästa (HVKB)

——————————————————————————

 

Inlägget gjort

2018-09-07 Blicken bakåt men nu mot framtiden

Insändare insänd till Nya Lidköpings Tidning men ej publicerad innan valdagen:

Blicken bakåt men nu mot framtiden

Jag ser på framtiden med tillförsikt, för vi ska inom snar framtid gå till valurnorna och påverka hur vi vill att vårt gemensamma samhälle skall styras. För att alla som väljer skall få möjligheten att göra sitt bästa val tycker jag att man kan få kräva att politikerna skall hålla det som de lovar. I november 2013 var renoveringsbehovet för skolorna i Vara kommun uppskattat till 150-180mkr och det enda som åtgärdats av detta är att lägga ner förskolan i Jung. Inför förra valet argumenterade C, S och M vem som var först med att vilja renovera Alléhallen men även detta är ej genomfört. I januari i år lovade S att beslut om Tråvad skola skulle komma under senvåren men vad händer?

Kollar jag i backspegeln tycker jag att löften inte efterlevs och att de olika partierna lovar mycket mer än de håller. Så om väljarna skall göra ett bra val så måste även politikerna i framtiden hålla vad de lovar. Socialdemokraterna och Centerpartiet säger att de prioriterar skolan men under deras åtta år i majoriteten är det enda vi fått mer av är akuta lösningar i form av temporära skolmoduler.

Carl Hellqvist
Hela Vara Kommuns Bästa